Nyheter 15.10.2019 Paula Mikkola
-Det finns stora möjligheter, men också många utmaningar, med den digitala tekniken på landsbygden. Det sade Linda Randall, Nordregio, när hon medverkade på Gränsregionalt forum i Örnsköldsvik.

Linda Randall berättade om Nordregios nyligen avslutade studie om digitaliseringen i dom nordiska regionerna. Studien analyserar bland annat hur lokala och regionala myndigheter för in den digitala tekniken i sitt arbete.

Studie över hela Norden

Den digitala tekniken förs nu in i alla sektorer i samhället. Digitaliseringen påverkar också den hållbara regionala utvecklingen i hela Norden. Nordregios studie har gjorts i ett antal mindre orter i dom nordiska länderna, men även i Baltikum.

-Det handlar om den mänskliga aspekten av digital teknik. Alla är ansvariga för att föra in den digitala tekniken. Det behövs utbildning och träning. Digitaliseringen leder till en strukturförändring av arbetsmarknaden och det gäller att hitta smarta gröna, hållbara lösningar. Digitaliseringen har också en demokratisk och publik aspekt som man måste ta med i planeringen, sade Linda Randall.

 Destination Kvarken

Ett av dom projekt som använt digital teknik är ”Destination Kvarken”. Det är ett samarbetsprojekt mellan Kvarkenrådet, Visit Umeå, Umeå kommun, Höga kusten Destinationsutveckling, Vasaregionens utveckling och Svenska handelshögskolan. Det finns dessutom ett stort antal finansiärer till projektet.

-Syftet är att öka områdets synbarhet och därmed göra Kvarken till en självklar destination för inhemska och utländska besökare och researrangörer, sade Marianne Sjöström vid Kvarkenrådet.

Digital marknadsföring

Hur ska man då använda sig av digital teknik i detta arbete?

-Företagen kan mer effektivt utnyttja möjligheterna med digitala kanaler och marknadsbearbetningar gentemot kunderna. Använda sig av gränsöverskridande nätverk och samarbeten. Göra digitala marknadsundersökningar och analyser, sade Marianne Sjöström.

 Digitalisering för äldre

Ett annat projekt som använder digital teknik är ”Ageing Online”. Det riktar sig främst till äldre över 65 år.

-Projektet ska bidra till att motverka stereotypa bilder av dom äldres intresse, motivation och kompetens när det gäller digitala tjänster och internetanvändning, sade Johanna Nordmyr vid Åbo Akademi, som arbetar med projektet.

Med hjälp av digital teknik ska dom äldre erbjudas olika tjänster och aktiviteter.

-Det handlar om att höja dom äldres livskvalité. Vi får allt fler äldre och många bor kvar hemma allt längre med olika former av hemhjälp. Det handlar om at dom äldre ska vara med mer via sociala medier. Det främjar folkhälsan och betyder mycket socialt för dom äldre, sade Johanna Nordmyr.

 Cirkulär ekonomi

Ytterligare ett nordiskt projekt som använder sig av digital teknik är ”SMICE-samskapande mittnordisk innovationsarena för cirkulär ekonomi.”

-Det gäller att gå från ord till handling. Fokus för cirkulär ekonomi är hållbarhet och att använda sig av dom digitala verktygens möjligheter. Det handlar om att dela på och nyttja resurserna bättre. Det digitala har stora unika möjligheter, sade Erik Noaksson från region Jämtland-Härjedalen.

 SMICE är ett innovationsprojekt som kopplar ihop olika digitala miljöer.

-Vi måste ta till oss den digitala tekniken. Vi kan till exempel ha mötesplatser på fickan i mobilen. Det har vi använt för dom som går S:t Olovsleden, pilgrimsleden från Sundsvall till Trondheim, sade Erik Noaksson.

 Återanvändning bättre än återvinning

Per-Erik Sorås vid Tröndelag fylkeskommun, jobbar också med SMICE-projektet.

-Cirkulär ekonomi handlar om att återanvändning är bättre än återvinning. Det gäller att bidra till återanvändning och minska deponering av avfall. Det kräver ett samarbete som möjliggörs genom att använda digitala plattformar, sade han.

 Per-Erik Sorås framhöll att digitala teknik är viktigt inte minst för små och medelstora företag.

-92 procent av alla företag i Tröndelag har färre än tio anställda. Digital kompetens är en förutsättning för att dessa företag ska kunna utnyttja tekniska möjligheter. Större företag, som har små företag som underleverantörer, kräver detta för att dom små företagen ska klara leveranskraven, sade Per-Erik Sorås.