2020, Nyheter 21.05.2020 Paula Mikkola
-Alla oavsett roll påverkas av den pågående Corona-pandemin. All samverkan och samarbete påverkas på ett sätt som vi inte varit med om tidigare. Då är det bra att Nordkalottrådet kan ha sitt möte på detta sätt.   Det sade Linda Frohm, ordförande i Nordkalottrådet, och regionråd (M) i Norrbotten, vid Nordkalottrådets möte i Luleå i maj.

 

Det var planerat att Nordkalottrådets möte skulle hållas i Luleå under två dagar i maj. Men på grund av Corona-pandemin och därmed stängda gränser fick mötet hållas digitalt via Skype där ledamöterna satt i uppkopplade i respektive hemland.

Det var två nya medlemmar från Norge som medverkade i mötet: Linda Helén Haukland (KrF) är fylkesråd för plan och näring vid Nordland fylkeskommune. Björn Inge Mo (Ap) är fylkesrådsleder och representerar Troms og Finnmark fylkeskommune i Nordkalottrådet.

Corona skapar nya gränshinder

Hos Region Norrbotten i Luleå satt Kenneth Sjaunja, ordförande i beredningsgruppen, medan Linda Frohm satt i Kalix och ledde möten. Nordkalottrådets ledamöter satt sedan på olika håll runt om på Nordkalotten.

-Det är bra att vi lyckats hålla mötet på detta sätt, sade Linda Frohm.

Nordkalottrådet beslutade bland annat att komma med ett uttalande om hur Corona-pandemin påverkar samarbetet på Nordkalotten och skapar nya gränshinder. Uttalandet är inte klart i skrivande stund. Hur Corona-pandemin påverkar gränshindersarbetet kommer i senare artikel om att Nordkalottens Gränstjänst fått en ökning med 400 procent då det gäller förfrågningar och andra aktiviteter om gränshinder.

 

Nya handlingsprogram ska tas fram

På dagordningen vid Nordkalottrådets möte stod bland annat verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2019 och den nya verksamhetsplanen för 2020. Eva Sundin, ordförande i Nordkalottens miljöråd presenterade verksamheten och miljörådets framtida strategi. Mer om dessa frågor i kommande nyheter på webben.

Nodkalottrådet beslutade också att tillsätta en arbetsgrupp för det kommande handlingsprogrammet 2021-2024 och att vid nästa möte i november även besluta om en ny långsiktig utvecklingsstrategi för Nordkalottens Gränstjänst. Mer om detta i kommande nyhetsartiklar.