2021, Nyheter 21.03.2021 Paula Mikkola
Ett grönare Europa med minimalt utsläpp av koldioxid. Det är insatsområde två i det nya Interreg Aurora-programmet. -Klimatförändringen är gränsöverskridande och påverkar oss alla, och mer speciellt direkt samerna. Det sade Ylva Sarden, vid region Norrbotten, när hon presenterade detta temaområde vid webbseminariet om Interreg Aurora.

Hon berättade om investeringsområden som finns med inom denna insats i Interreg Auroras program.

Klimatförändringen

-Det är att föra fram riskerna med klimatförändringen då det gäller till förebyggande och motverkande arbete för att skydda ekosystemen och den biologiska mångfalden. Det handlar om att satsa på en grön infrastruktur och en hållbar utveckling då det gäller rörligheten över gränserna och inom regionerna, liksom att verka för ett koldioxidneutralt samhälle. Det samiska perspektivet är viktigt, sade Ylva Sarden.

Förnybar grön energi

Bland dom mer praktiska områdena handlar detta om att förorda en ökad effektivisering av energianvändandet och övergång till grön energi. Om att förorda förnybar energi, utveckla smarta energisystem och en cirkulär ekonomi.

-Det finns många framgångsrika projekt inom Interreg Nord-, och Botnia-Atlantica-programmen inom dessa områden, sade Ylva Sarden.

Gröna transporter

Det handlar också om att ta fram planer för gröna transporter över gränserna.

-Vi har ett fokus på ren luft, grön infrastruktur, minskat buller. Vi vill arbeta för att restaurera våtmarker och förstörda landområden, sade Ylva Sarden.

Det finns också ett fokus på hållbara transporter.

-Där gäller det att öka användandet av kollektivtrafik ock cyklar, sade Ylva Sarden.

Gränslösa transporter

Mathias Lindström, direktör vid Kvarkenrådet, framhöll vikten av transportplanering över gränserna.

-Vi har byggt upp ett system med tre länders trafik i Botnia Atlantica-regionen och det är viktigt att fortsätta med den strategin i det nya Interreg-programmet, sade han.

Elflyg i norr

Kvarkenrådet förordar också försök med elflyg.

-Vi har möjligheter att driva elflyg i vår region över kvarken. Även Aurora-regionen är ett perfekt område för att satsa på elflyg. Vi har distanserna, behovet och kan utveckla våra regionala flygplatser, sade Mathias Lindström.

Kulturarv

Patrik Bylund vid länsstyrelsen i Västernorrland tycker att Interreg Aurora ska satsa på att bevara kulturarv.

-Vi har världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Det är ett viktigt gränsöverskridande arbete att bevara det och borde vara ett perfekt projekt inom Interreg Aurora, sade han.