2022, Nyheter 18.01.2022 Paula Mikkola
-Vi har på ett mycket brutalt sätt fått veta varför vi behöver en regionalt samlad, politisk och kunskapsmässig styrning och samordning i gränsregionerna. Det har gränsstängningarna under Covid-19 visat oss. Det säger Olav Jern, seniorrådgivare vid Kvarkenrådet EGTS, när han medverkade vid Gränsregionalt Forum i Uleåborg i slutet av året.

Olav Jern har i snart 40 år arbetat med gränsregionala frågor åt Kvarkenrådet. Han medverkade under rubriken ”Betydelsen av och framtiden för gränsregionalt samarbete i Norden”.

Han pekar ut några faktorer för ett framgångsrik gränsregionalt samarbete.

-Det handlar om en gemensam historia och identitet. Om en lokal och regional förankring. Om att skapa gemensamma mål och få en politisk mobilisering och ta både lokala och regionala initiativ. Det behövs också en infrastruktur för samarbetet och att det finansieras. I det fallet är Nordiska ministerrådets finansiering av gränskommittéernas arbete mycket viktigt. Värdet på dom pengarna flerdubblas i praktiskt gränssamarbete, sade han.

Nätverk

Olav Jern betonade också vikten av nätverk.

-Samarbete byggs av människor och det behövs både inofficiella och officiella nätverk. Det är även viktigt att få med kommunerna i gränskommittéernas arbete. Därifrån kan man få både nätverk och finansiering, och det arbete som gränskommittéerna gör gynnar kommunerna, sade han.

Han pekade på det nyligen sjösatta miljövänliga fartyget Aurora Botnia mellan Umeå och Vasa, som ett framgångsrikt gränssamarbete mellan kommunerna och Kvarkenrådet (se tidigare artiklar)

-Vi har hållit på med den frågan i över 10 år och nu är färjan på plats, sade Olav Jern.

Närmare människor

Varför ska man då satsa på gränskommittéerna?

-Förutom det jag redan sagt så kommer det nordiska samarbetet närmare människorna i gränskommittéernas arbete. Det ger ökad synlighet och resultat, och det ger en nordisk nytta även i andra tillgängliga resurser. Regionerna engageras i det nordiska strategiska utvecklingsarbetet. Ytterligare en orsak är att det ännu finns många olösta gränshinder som gränskommittéerna arbetar för att lösa, säger Olav Jern.

Digitalt verktyg

Han tycker att gränskommittéer ibland har svårt att få med myndigheterna i arbetet med att till exempel lösa gränshinder.

-Att man nu har skapat ett digitalt verktyg där man kan rapportera gränshinder och följa arbetet med att lösa hindret är ett bra sätt att förenkla frågan och att den kommer närmare människorna, sade Olav Jern.

Kent Lidman