2021, Nyheter 24.10.2021 Paula Mikkola
Elever i årskurs 3 och årskurs 8 vid några skolor i Uleåborg har deltagit i projektet med hållbarhet och återbruk. Det berättade Eemeli Alanne, Uleåborgs stad, vid Folkverkstans lärandekonferens.

Eemeli Alanne. framhöll att man tidigare på skolorna diskuterat cirkulär ekonomi.

-Vi har tagit upp mål med cirkulär ekonomi och hållbarhet i det vardagliga livet. Målet är att få barn och unga människor att leva ett hållbart liv och ta till sig kunskaper om det, säger han.

.

Långsiktigt perspektiv

Dom elever som deltagit i projektet har varit i klass tre i lågstadiet och klass åtta i högstadiet. Det handlar om ett 50-tal barn och ungdomar.

-Eleverna har fått arbeta i grupp och frågan om hållbarhet och återbruk har tagits upp 2-3 timmar i veckan i dom utvalda klasserna. Vi har ett långsiktigt perspektiv på en hel termin, berättar Eemeli Alanne.

Hållbar konsumtion

Eleverna har fått kunskaper om FN:s miljömål Agenda 2030 och om hur cirkulär ekonomi fungerar och påverkar hållbarheten i samhället.

-Vi har också tagit upp frågan om en hållbar konsumtion. Vi har tagit upp både teoretiska ämnen och mer praktiska. Eleverna har själva fått komma med ideer och fått ta mer ansvar för sin egen konsumtion, säger Eemeli Alanne.

Budbärare

Han ser också dom elever som deltagit som budbärare till andra.

-Dels är dom budbärare till andra barn och ungdomar. Men dom är också budbärare till sina föräldrar och andra släktingar, och kan föra budskapet vidare om cirkulär ekonomi och hållbarhet, säger Eemeli Alanne.

Eget ansvar

Han tycker det är viktigt att eleverna känner ett eget ansvar.

-Med egna val kan dom påverka till exempel att man reparerar istället för köper nytt. Dom kan beskriva hur detta med hållbarhet fungerar och ha egna kreativa ideer hur man ska arbeta för ett hållbart samhälle, säger Eemeli Alanne.

Liksom i andra skolor har coronapandemin ställt till problem för dom elever som deltagit i projektet.

-Vi har fått ha en del av  utbildningen och grupparbetena via teams, säger Eemeli Alanne.