Nyheter 13.01.2023 Kent Lidman
-Det finns oerhört många samarbetsmöjligheter i Norden och vi koncentrerar oss på samarbete på gräsrotsnivå. Det är mycket som händer här i vårt område. Det sade Ove Bucht, Föreningen Norden Luleå, när han tillsammans med Margit H Dyrander, Föreningen Norden Boden och Ola Backe, Föreningen Norden Haparanda, berättade om aktiviteter och gränsöverskridande samarbeten vid Nordkalottkonferensen i Haparanda

Föreningen Norden i Luleå har bland annat satsat på att utveckla språk och kulturgemensamma aktiviteter.

Likheter och skillnader

-Det finns många likheter men också skillnader mellan kultur och beteende i Sverige och Finland. Vi har anordnat språkresor till Finland. Men man behöver inte kunna varandras språk för att ha ett utbyte, sade Ove Bucht.

Olikheter i beteende sägs bland annat vara att när man i Finland ska bestämma något så fattar man ett beslut, medan man i Sverige tillsätter en utredning.

Kultur och idrott

Ove Bucht berättar att man har ett stort utbyte när det gäller kultur och idrott.

-Vi har haft utbyte med stråkmusik och idrottsevenemang över gränserna. Det finns gott om idéer och det är viktigt att knyta kontakter över gränserna, sade Ove Bucht.

Mötesplatser

I Boden handlar samarbetet mycket om natur, människor och samhällsomvandlingen. Som vi berättat tidigare planerar företaget H2 Green Steel att bygga ett nytt fossilfritt stålverk i Boden med 1500 anställda. Enligt prognoserna ska Norrbotten och Västerbotten bli 100 000 fler människor under de kommande 20 åren.

-I Boden talas det 100 olika språk och behovet av mötesplatser för olika ändamål är stort. Det handlar mycket om gränsöverskridande möten, sade Margit H Dyrander.

Tillsammans i Haparanda

Ola Backe berättade om projektet ”Tillsammans” som Föreningen Norden i Haparanda arrangerar, tillsammans med föreningarna i Torneå och Kemi.

-Det är den gemensamma kulturen som bär vår framtid. Tillsammans är ett gräsrotsprojekt för att återskapa samarbetet och kontakterna. Det handlar om att ha respekt för varandras kulturer, sade han.

Arbeta vidare

Ola Backe framhåller att det är viktigt att göra sin röst hörd även i huvudstäderna.

-Vår röst hörs här uppe men inte nere i Helsingfors. Därför har vi varit till Helsingfors som en del av projektet, sade han.

Projektet har bedrivits i studiecirkelform och man har tagit upp aktuella frågor. Det handlar om ett hållbart Norden med grön omställning och cirkulär ekonomi, om levande gränsregioner med samverkan och utveckling och om ett integrerat Norden med demokrati på lika villkor.

-Vi har sammansvetsat gruppen och planerar nu för hur vi ska arbeta vidare med de gränsöverskridande kontakterna. Det nuvarande projektet avslutas under februari 2023, sade Ola Backe.

Kent Lidman