2018, Nyheter 25.10.2018 Paula Mikkola
-Om Nordkalottrådet ska få observatörsstatus i Arktiska rådet kan detta vara prejudicerande även för andra regionala organisationer. Frågan är vilken nytta Nordkalottrådet har av en observatörsplats. Det konstaterar rådets beredningsgrupp efter ett möte med Arktiska rådets sekretariatschef Nina Buvang Vaaja.

 

 Frågan kom upp vid Nordkalottrådets möte i Vadsö i fjol och togs upp igen på årets höstmöte i Tromsö.

 Arktiska rådets sekretariat öppnade 2013 och har tolv anställda. Huvudfrågorna för verksamheten är miljö och bärkraftig utveckling.

 Rådet har åtta stater som medlemmar; Kanada, Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge, Ryssland och USA, samt sex urfolksorganisationer. Dessutom finns ett antal observatörer.

 Miljö och bärkraftig utveckling

 Arktiska rådet har sex arbetsgrupper inom olika områden till exempel föroreningar i Arktis, arktisk flora och fauna, beredskap, marin miljö, och bärkraftig utveckling.

 Arbetet bedrivs i projektform och har huvudsakligen arbetat fram vetenskapliga rapporter inom olika områden som berör Arktis. Under dom senaste 7-8 åren har man förhandlat fram tre bindande juridiska avtal. Det är sök och räddning (2011), oljeskydd (2013) samt vetenskapligt samarbete (2017).

 

Arktis ekonomiska råd

 En fråga som diskuterats är hur Arktiska rådet ska medverka till en bärkraftig näringslivsutveckling i Arktis och man har därför bildat ett eget Arktis ekonomiska råd. Frågor som just nu står på agendan är miljöskydd, klimatförändring, utbildning av lärare i glest befolkade områden samt kommunikationer.

 Arktiska rådet är en mellanstatlig organisation och därmed främst ett forum för olika stater och för urbefolkningarnas organisationer. Bland observatörerna finns Storbritannien, Tyskland och Nordligt forum. Nordligt forum (Northern Forum) är ett samarbetsforum för 14 olika regionala förvaltningsorganisationer från 5 arktiska länder.

Nytta för Nordkalotttrådet

 Frågan är då vilken nytta Nordkalottrådet kan ha av att vara observatör i Arktiska rådet.

-Nordkalottrådet har lite resurser och det finns en risk med att sprida arbetet på för många fokusområden. Vid en eventuell observatörsplats i Arktiska rådet finns risken att detta tar fokus från Nordkalottrådets politiska roll och rollen som regional aktör och en organisation för att främja folk-till-folk samarbetet, anser Nordkalottrådets beredningsgrupp.