Nyheter 11.05.2023 Kent Lidman
Lappland och östra Finland är bland de områden i Europa som drabbas hårdast av de demografiska förändringarna i Europa fram till 2050. Där minskar den arbetsföra befolkningen mest.  Det berättade Benoit Nadler, från DG REGIO vid EU-kommissionen, när han medverkade vid Nordkalottrådets möte i Bryssel. 

Om man inte hanterar denna förändring kommer det att leda till nya och växande skillnader mellan Europas olika områden i takt med att befolkningen åldras och kompetensen inom området sjunker. Det påverkar Europas demografiska landskap och minskar EU:s konkurrenskraft. 

Locka kompetens 

För att motverka de negativa effekterna av denna utveckling i Europa har EU-kommissionen dragit igång ”Utnyttja talangen i Europas regioner”. Det är en satsning som stödjer de EU-regioner där befolkningen i arbetsför ålder minskar allt snabbare, genom att utbilda, behålla och locka människor med den kompetens som behovs i regionerna. 

Stora utmaningar 

Benoit Nadler presenterade EU-kommissionens rapport om de demografiska förändringarna konsekvenser med en uppdatering av demografirapporten från 2020. 

Den visar att trots de senaste årens händelser som covid-pandemin, Brexit och kriget i Ukraina. så står EU infor stora utmaningar då det gäller den demografiska utvecklingen. 

-Den arbetsföra befolkningen i EU minskade med 3,5 miljoner mellan 2015 och 2020. Fortsätter den utvecklingen så förväntas den arbetsföra befolkningen i EU minska med 35 miljoner fram till 2050, berättade han. 

Stor brist i regioner 

Minskningen beror mestadels på naturliga orsaker och den är större i vissa regioner än i andra. 

-I 46 av EU:s regioner är kompetensbristen stor. Den motsvarar 16 procent av befolkningen.  I ytterligare 36 regioner finns stora risker för kompetensbrist och det motsvarar 13 procent av EU:s befolkning, berättade Benoit Nadler. 

Lappland drabbas hårt 

Både Lappland och östra Finland samt delar av västra Finland tillhör de regioner inom EU som drabbas hårdast av kompetensbrist på grund av de demografiska förändringarna.  

-Dessa regioner står inför stora utmaningar både på arbetsmarknaden och inom utbildningssystemet. Det påverkar också samhällsservicen som kan bli sämre, sade Benoit Nadler. 

Klara utmaningarna 

Men det finns möjligheter att klara dessa utmaningar. 

-Det behövs investeringar och reformer. Flera av EU:s verktyg kan hjälpa till att klara dessa utmaningar. Det finns flera exempel på lyckade regionala och nationella erfarenheter för att klara dessa utmaningar, sade Benoit Nadler. 

EU-stöd 

EU kommer att utveckla olika former av mekanismer för att klara utmaningarna. 

-Det är dels direkt stöd till regionerna för en utveckling som minskar påverkan av demografiska förändringar. Det är också finansiellt stöd av olika slag som teknisk support, interregionala innovationer, initiativ då det gäller urbanisering och att utveckla EU:s sammanhållningspolitik, berättar Benoit Nadler. 

Kent Lidman