Nyheter 27.03.2022 Paula Mikkola
Efter fyra års uppehåll är det nu dags för Nordkalottkonferensen igen. Konferensen har temat ”Att leva och bo i ett hållbart Norden” och hålls i Boden 7-8 maj. -Det är ett aktuellt och viktigt tema. Det är också i linje med den vision om hållbar utveckling som tagits fram av Nordiska ministerrådet, säger Maja Mella, verksamhetsledare och projektledare vid Föreningen Norden Norrbotten, som arrangerar konferensen.

Nordkalottkonferenserna alternerar, med två års mellanrum, mellan Sverige, Norge och Finland. Den förra konferensen hölls i Tromsö 2018 och nästa skulle ha hållits i Sverige 2020. Men den blev uppskjuten till i år på grund av corona–pandemin.

I år inbjuds även allmänheten att komma till konferensen.

-De är viktiga frågor vi tar upp och vi vill gå ut så brett som möjligt. Därför behöver man inte vara medlem i Föreningen Norden för att delta. Alla kan komma, bara man anmäler sig, säger Maja Mella.

Stora satsningar

Temat har en koppling till de historiskt stora satsningarna på fossilfri industri som pågår i norra Sverige och på Nordkalotten. Hur förankras en så stor omställning bland befolkningen så att hela samhället blir hållbart inför framtiden?

Nordkalottkonferensen vill bidra med ett nordiskt perspektiv i omställningen.

-Det pågår liknande stora satsningar över hela Nordkalotten och det är viktigt att agera gränslöst och över hela området. Vi har gemensamma utmaningar, säger Maja Mella.

Bygga samarbeten

Nordkalottenkonferensen vill bygga nya samarbeten där människor kan mötas och gemensamt ta fram lösningar på samhällsutmaningar, skapa mötesplatser för samarbete mellan de nordiska länderna, samt sprida kunskap om dem och värdet av det nordiska och mellanfolkliga samarbetet.

Mötesplatser

På Nordkalottkonferensen möts samhället, allmänheten, politiken, offentlig sektor, forskning och näringsliv från Finland, Norge och Sverige.

-Nordkalottkonferenserna har varit mötesplatser mellan höga politiker och medborgare. Vi har bland annat haft dåvarande svenske statsministern Thorbjörn Fälldin som en av talarna, säger Maja Mella.

Hållbarhet

På programpunkterna i årets Nordkalottkonferens finns teman som Boden och Luleå-piloter i det fossilfria samhället, nya möjligheter för människors deltagande i samhällsutvecklingen, olika aspekter och projekt på hållbarhet i samhället, en nordkalottisk klang, lycka och det goda livet, Agenda Nordkalotten – att leva och bo i ett hållbart Norden inom olika tematiska områden: Mobilitet, transport och gränshinder, kultur och språkgemenskap, människor, natur och samhällsomställning samt fred och säkerhet.

Många talare

Många av talarna på konferensen har anknytning till de stora gröna satsningarna i norr. Bland dom som kommer finns landshövdingen i Norrbotten Lotta Finstorp, Bodens kommunalråd Claes Nordmark (S) och kommunchefen Mats Berg; Josefin Carling generalsekreterare Föreningen Norden Sverige, och Rune Carlsson, assisterande förbundsdirektör Föreningen Norden Norge; Eugenia Segerstedt, forskare vid Luleå tekniska universitet, Joar Vittersö, professor vid Tromsö universitet, lyckoforskare Markku Ojanen, chef Tornedalsteatern Erling Fredriksson och många andra.

Vid konferensen kommer också resultatet av ”Nordperspektiv – en dröminsamling” att presenteras (se särskild artikel).

Startade 1960

Nordkalottkonferensen arrangeras vart annat år av Föreningarna Norden i Sverige, Norge och Finland.

Årets konferens blir det 31:a Nordkalottkonferensen sedan starten i Torneå 1960. Initiativtagare då var tidigare landshövdingen i Norrbotten Ragnar Lassinantti. Temat var användandet av Nordkalottens malm och vattenkraft samt vetenskapsutbyte över gränserna.  

Nästa Nordkalottkonferens kommer att arrangeras i Finland 2024. Det är ännu inte bestämt vilken plats det blir på.

Här är länken till årets Nordkalottkonferens:

https://nordkalottkonferensen.confetti.events/

Kent Lidman