Nyheter 03.11.2022 Paula Mikkola
-Det behövs en samlad nordisk statistik. Det är en rekommendation från Nordiska rådet. Det bör finnas statistik både på nationell, regional och kommunal nivå, och till forskning bland annat för Nordregio. Det sade Ulla Agerskov, projektledare/statistik vid Nordiska ministerrådet, när hon medverkade vid Gränsregionalt Forum 2022.

 

Under årens lopp har det varit flera nordiska initiativ och projekt för nordisk statistik och de har stöttats av det nordiska samarbetet.

-Men det har inte etablerats någon permanent lösning på nordisk nivå. Det beror bland annat på att det är svårt att dela mikrodata mellan de nordiska länderna, samt olika politiska, finansiella, tekniska och organisatoriska lösningar, sade Ulla Agerskov.

Funnits flera

Hon berättade att det finns flera regionala försök och databaser som använts till statistik i de nordiska länderna. Det är StatNord som funnits 2000–2014 och som användes av nationella statistikorganisationer. Men det har lagts ned på grund av att finansieringen upphörde.

-Ett annat är Örestat som fanns mellan 2000–2016 och gällde statistik främst runt Öresundsområdet. Det finansierades av Region Skåne och Danmark. Problemet var både juridiskt och svårigheten att dela mikrodata, sade Ulla Agerskov.

Örestat igen

Örestat etablerades igen 2021 med samma finansiärer och man arbetar nu för att hitta en optimal lösning när det gäller att använda mikrodata.

Nordic Mobility är ytterligare en databas som användes 2016–2020.

-Den finansieras av Nordiska ministerrådet. Men även här var det juridiska problem och delningen av mikrodata som gjorde att den avvecklades, sade Ulla Agerskov.

Förutsättningar finns

Hon framhöll att grundförutsättningarna finns för gemensam nordisk gränsregional statisk.

-Det finns en modell som är i drift hos Region Skåne. Den är baserad på registerdata. Frågan är nu om det går att utveckla den till större skala, sade Ulla Agerskov.

16 500 pendlar

Den statistik som finns visar till exempel att det är 16 500 människor som pendlar i Öresundsområdet varje dag.

-Av dessa pendlar över 15 000 från Sverige och nästan 1 500 från Danmark. 63 procent av de som pendlar är män. De flesta arbetar med transport och magasinering. Därefter handel och reparationer av motorfordon, berättar Ulla Agerskov.

Nordisk modell

Utifrån denna modell vill Nordiska ministerrådet nu gradvis utveckla en modell för hela Norden.

-Det kan vara en möjlig väg. Vi arbetar med ett förprojekt under 2022 och 2023 för att starta ett delprojekt 2023–2024. Finansiärer är Nordiska ministerrådet med stöd av aktörer på regional nivå och EU-nivå, sade Ulla Agerskov.

Permanent lösning

Förslaget är en statistikbyrå med en projektledare som är kopplat till ett råd för gränsregional statistik och internationella aktörer för gränsregional statistik.

-Visionen för permanent långsiktig gränsregional statistik är att gå från lokala lösningar till en samlad lösning för hela Norden. Samt att få en samlad permanent finansiering och permanent officiell statistik samt ett internationellt statistiksamarbete, sade Ulla Agerskov.

Kent Lidman