2018, Nyheter 19.03.2018 Paula Mikkola
Hur ska man ta tillvara det naturliga vaxet som finns runt alla vilda bär? Det är huvudmålet för Interreg-projektet ”Natural wax of Arctic Berries”. -Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten, säger Robert Joffe, professor vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för den svenska delen av projektet

 

-Det finns gott om vilda bär i hela det nordliga området och det är ytterst lite av vaxet runt bären som tas tillvara, säger Robert Joffe, professor vid Luleå tekniska universitet och ansvarig  för den svenska delen av projektet.

Interreg-projekt

Interreg-projektet startade 2016 och pågår fram till sista november 2019 . Det drivs av Luleå tekniska universitet och universitetet i Uleåborg. Totalbudgeten är på närmare en miljon euro.

-Det är ett forskningsprojekt och vi ska ta reda på hur man ur olika aspekter kan ta tillvara vaxet från bären. Det kan användas inom bland annat kosmetika-industrin och medicinskt. För närvarande tas mycket litet av vaxet tillvara. Det finns istället kvar i juicer och andra produkter som görs av bären, säger Robert Joffe.

Gott om vilda bär

Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten och det skulle kunna betyda mycket om man kan ta tillvara vaxet från dom.

-Det är naturvax som har andra egenskaper än till exempel paraffin och bivax. Vi tror att det finns en stor potential att få igång en vaxverksamhet här uppe i norr, säger Robert Joffe.

Vax ur olika aspekter

Projektet studerar bärvaxet från flera olika aspekter. Det gäller bland annat:

*Spridning av och medvetengörande av konsumenter och företags kunskaper om bärvax.

*Analyser av bärvaxets kemiska och materiella egenskaper och hur vaxproduktionen påverkas.

*Utveckla en effektiv och miljövänlig vaxutvinningsprocess.

*Analysera vilka produkter och företag sam kan ha nytta av att använda bärvax.

*Identifiera en affärsmässig utveckling för arktisk bärvax.

 Tvärvetenskapligt projekt

-Det är ett tvärvetenskapligt kemiskt, tekniskt och ett affärsmässigt projekt. Många företag till exempel inom kosmetika-industrin har ingen aning om bärvaxet och dess möjligheter som en naturlig del i deras produkter, säger Robert Joffe

Det gäller också att ta fram ett acceptabelt pris på bärvax.

-För närvarande finns inget sådant pris. Utvinningen nu är i mycket liten och skulle man sätta en pris nu så skulle det bli mycket högt och oacceptabelt för företagen. Målet är en utvinning i större skala och därmed ett lägre pris, säger Robert Joffe.

Fått pris

Vaxet omger alla vilda bär som blåbär, lingon, hjortron och andra.

-För närvarande köper vi in bär från bärföretag till våra försök. Vi har ingen som plockar bär till oss. Det finns stora mängder bär inom det arktiska området som ingen plockar. Så det finns mycket råvara att ta av, säger Robert Joffe .

Projektet har redan uppmärksammats och fick andrapriset för ett hållbart tillvaratagande av naturliga resurser vid Arctic Award 2017.