2021, Nyheter 24.02.2021 Paula Mikkola
Det blir mindre pengar till EU:s Interregprogram under den kommande perioden, 2021-2027, än det var under den tidigare programperioden 2014-20. Det berättade Dorota Witoldson, programansvarig för EU:s gränsöverskridande samarbete vid EU-kommissionens direktorat för regional utveckling. Hon medverkade vid webbseminariet om Interreg Aurora-programmet.

-EU har avsatt lite mer än åtta miljarder euro till Interregprogrammen 2021-2027 medan motsvarande summa under den tidigare perioden var lite över 10 miljarder euro, sade Dorota Witoldson.

Starkare fokus

Interregprogrammen får också ett starkare fokus på vissa specifika områden.

-Det gäller fokus på ett grönare och mindre koldioxidutsläppande Europa, ett mer socialt Europa och en starkare styrning av samarbetet, sade Dorota Witoldson.

 

Starkare styrning

Interregprogrammen styrs av dom fem områden som EU bestämt ska styra EU-sammanhållningen under dom kommande åren (se tidigare artikel). Det finns dock två ytterligare områden som gäller specifikt för Interreg. Det är en starkare styrning av samarbetet och ett mer säkert Europa.

-En starkare styrning är mycket viktigt i samarbetet. Det handlar bland annat om ett ökat stöd till offentliga myndigheter, nya administrativa rutiner, ett ökat tillit och möjligheter att utarbeta makroregionala strategier, sade Dorota Witoldson.

Säkerhet och teman

Då det gäller ett säkrare Europa handlar det bland annat om att skydda och ekonomiskt och socialt integrera migranter och andra som av olika orsaker kommer till Europa.

De nya Interreg-programmen ska också vara koncentrerade till valda teman.

-Då det gäller tema fyra, ett mer socialt Europa, ska minst 60 procent av Interregprojekten, innehålla det temat, berättade Witoldson.

Satsar på turism och kultur

I temat ett mer socialt Europa finns en särskild satsning på kultur och turism.

-Det är för att stärka och återhämta dessa områden efter covid-krisen, sade Dorota Witoldson.

Småskaliga projekt

Småskaliga projekt är viktiga i det gränsöverskridande EU-samarbetet.

-Småskaliga projekt är obligatoriska i de gränsöverskridande samarbetsprogrammen. Lokala projekt kommer närmare människorna, sade Dorota Witoldson.

Flerspråkighet

Då det gäller specifikt Interreg Aurora vill man stödja flerspråkighet, en integrerad gränsöverskridande turism samt innovativa samarbeten och partnerskap längs hela programområdets gränser.

-Vi vill öka kontakterna och då särskilt dom öst-västliga kontakterna. Miljöfrågor är viktiga som att motverka miljöförstöring och skydda den biologiska mångfalden. Vi vill harmonisera certifieringen mellan länderna i olika yrkesutbildningar och vill ha ett ökat samarbete och nätverk mellan sjukhusen i området, sade Dorota Witoldson.

Samisk utveckling

Hon vill också att samerna och deras utveckling är en viktig del i projektplaneringen.

-Öka den samiska synligheten och bidra till en ökad gränsöverskridande ekonomisk och kulturell samisk utveckling, sade Dorota Witoldson.