2018, Nyheter 17.01.2018 Paula Mikkola
-Vi måste ha en utveckling i Arktis så vi kan garantera att nästa generation också ska kunna bo där. Det sade Katri Kulmini(C),riksdagspolitiker, när hon medverkade i Rovaniemi Arctic Spirit

 

-Vi måste ha en utveckling i Arktis så vi kan garantera att nästa generation också ska kunna bo där. Det sade Katri Kulmini (C), riksdagspolitiker i Finland, då hon medverkade i Rovaniemi Arctic Spirit under programpunkten ”Vilken ekonomisk utveckling behövs i Arktis”.

Katri Kulmini framhöll att dom fyra miljoner människor som bor i Arktis också kräver basservice, som skolor, äldreboende och annat.

-Ett område som man framgångsrikt kan arbeta med är Teknik i kallt klimat. Det gäller att utveckla bilar, vägar och annat där klimatet är kallt, sade hon.

Klimatfrågan

Liisa Rothweder, generalsekreterare i WWF i Finland, framhöll att klimatfrågan är viktig i Arktis likasom i alla andra områden på jorden.

-Det viktiga är att vi tar fram vilken form av ekonomisk utveckling vi vill se i Arktis med hänsyn till klimatfrågan, sade hon.

Utbildning viktig

Tero Vauraste, ledamot i Arktiska ekonomiska rådet, menade att FN:s klimatmål på inget sätt står i motsättning till ekonomisk utveckling och affärsverksamhet i Arktis.

-Utbildning är mycket viktig för att skapa en ekonomisk utveckling i Arktis. Det är hög arbetslöshet i många arktiska områden och en orsak till det är bristen på utbildning. Det behöv s innovativa industrier och ett ökat samarbete mellan forskare och företag i Arktis. Det behövs skattebetalare för att vi ska ha råd med offentlig service i dom arktiska områdena, sade han.

Infrastruktur

En bra infrastruktur är viktig för utvecklingen i Arktis, menade Katri Kulmini.

-Det behövs samarbete och partnerskap och det är viktigt med ren energi enligt FN:s klimatmål, sade hon.

Galna idéer

Stephen Mooney, vid Yukon Research center i Kanada efterlyste lite mer galna idéer i arbetat med att utveckla Arktis.

-Det ska vara fokus på gräsrötterna. Företag som arbetar med social entreprenörskap har en lysande framtid i Arktis. Det behövs nya innovativa idéer och teknologis utveckling i små kommuner i Arktis, sade han.

-Vi har ännu inte förstört Arktis. Det finns tid att rädda Arktis och få igång en ekonomisk utveckling. I det sammanhanget är utbildning mycket viktig, liksom en ansvarsfull och hållbar konsumtion, sade Liisa Rothweder.

Små företag

Katri Kulmini tror på en ökad satsning på små-, och medelstora företag i Arktis.

-Det är inte bara dom stora företagen som investerar. Jag tror på småskalighet också, sade hon.