Nyheter 06.06.2022 Paula Mikkola
-Vi har arbetat med att få fram en vision för det kommande Boden och utveckla olika former av medborgardialog. Det sade Ann Sundberg, enhetschef vid förvaltningen för demokrati, kommunikation och säkerhet i Bodens kommun, när hon deltog vid Nordkalottkonferensen under programpunkten ”Det goda livet - Bodens kommun”.

 

Som vi berättat tidigare så planerar företaget H2 Green Steel att bygga en av världens första fossilfria stålverk i Norra Svartbyn utanför Boden. Det är en investering i en första fas på 25 miljarder kronor och en av de största investeringarna i Sverige i modern tid. Omkring 1500 personer beräknas jobba i det nya stålverket och stålproduktionen beräknas starta redan om två år och företaget beräknar producera 5 miljoner ton fossilfritt stål innan år 2030.

Befolkningsökning

Bodens kommunchef Mats Berg beräknar att befolkningen i Boden kommer att öka till 30 000 personer inom några år, mot nuvarande cirka 28 000. Bodens kommun hade tidigare en befolkning på 30 000 innevånare innan lasarettet flyttade till Luleå och försvaret lade ned de flesta av sina verksamheter i Boden.

-Vi ska nu ta igen 20 års befolkningsökning på tre år, förklarade Mats Berg.

Snabba förändringar

Befolkningsökningen ställer stora kvar på snabba förändringar av kommunens tjänster, bostadsbyggande och mycket annat som följer med när fler ska bo och verka i Boden.

Tillsammans med Emma Lundkvist, samhällsstrateg vid Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Bodens kommun har Ann Sundberg arbetat med denna förändring och hur medborgarna i kommunen ska få delta i förändringen.

Medborgarperspektiv

Underlaget är alla dom 18 olika visioner för åren 2017-2022 som kommunen arbetat fram.

-Här har det varit viktigt att vi tagit in medborgarperspektivet där olika grupper fått medverka. Allas röster är viktiga, sade Ann Sundberg.

Sex teman

Utifrån det har man fått fram sex olika teman som är viktiga i visionen av det goda livet i det framtida Boden.

De är en fungerande vardag, vikten av att få njuta, platser som bygger gemenskap, fler och mer tillgängliga butiker, restauranger och handelsplatser, en kommun för alla och en attraktiv miljö som föder ansvarstagande.

-Vi har haft dialog med medborgarna på alla plan och fått in 2000 synpunkter under dialogarbetet, sade Emma Lundkvist.

Fungerande vardag

Då det gäller temat en fungerande vardag handlar det där om att ha en tillgänglig primärvård, tillgång till det digitala samhället, att kunna färdas säkert året runt, att ha goda pendlingsmöjligheter, minskade vardagstransporter, och att underlätta återvinningen.

-Då det gäller vikten av att få njuta handlar det om att bygga sociala mötesplatser som överbryggar kultur och åldersgränser, till exempel fler grillplatser eller träffpunkter, att ha årstidsbaserade uteaktiviteter även i stadskärnan, att ha motionsmöjligheter i naturen, att kunna ge naturupplevelser till fler, att kunna utöva sport, och att känna tillhörighet och gemenskap, sade Emma Lundkvist.

Platser för gemenskap

Medborgarnas behov av platser som skapar gemenskap kan handla om fler mötesplatser ute och inne, platser för spontana möten, ett större kulturutbud, ett jämställd fokus både på landsbygden och i staden, och att göra det offentliga rummet mer tillgängligt.

-Beträffande temat om mer butiker och restauranger handlar det om att bygga upp levande torg och marknadsplatser, ett bredare kulturutbud, en större variation och utbud av restauranger och kaféer, och fler alternativ som är anpassat för olika målgrupper. Många av de här önskemålen kommer främst från ungdomar, sade Emma Lundkvist.

Kommun för alla

Då det gäller en kommun för alla handlar det om att alla ska ha möjlighet till sopsortering, att bygga trygga och välplanerade gång- och cykelvägar, att motverka bostadssegregation, att kunna färdas säkert, att ha tillgång till det uppkopplade samhället, bostäder åt alla, och en tydlig kommunikation från kommunen till medborgarna.

-Det sjätte temat att en attraktiv miljö föder ansvarstagande handlar om att bygga en naturmiljö som uppmuntrar till rekreation, att förvalta de historiska arven, att ha naturupplevelser tillgängliga för fler, att ha hela och rena miljöer, att ha naturfenomen även i centrala stadsmiljöer, och att tillvarata det vattennära läget, berättade Emma Lundkvist.

Kent Lidman