Nyheter 08.10.2023 Kent Lidman
-Vårt projekt har ett tydligt mål. Det är att få fler invandrare. Det handlar om att få bättre mottagarkapacitet och en bättre attraktionskraft, sade Stina Nordkvist, strateg och projektledare vid Region Norrbotten

Hon berättade om projektet ”Den gröna omställningen i norra Sverige – attraktion och mottagarkapacitet”.

Historiskt åtagande

Projektet har pågått under ett och ett halvt år.

– Vårt projekt är ett historiskt samarbetsprojekt där norra Sverige tagit på sig rollen att visa vägen. Det är Sveriges bidrag till EU:s Green Deal-satsning som bedrivs på många fronter i Europa, sade Stina Nordkvist.

100 000 nya jobb

Utgångsläget i Norrbotten i den gröna omställningen är att det ska investeras 700 miljarder kronor och det behövs mellan 50 000 och 100 000 nya jobb.

-Ska vi bli 100 000 fler måste vi få fler invandrare, sade Stina Nordkvist.

Stärka mindre näringar

Utgångsläget i Norrbotten idag är att basindustrierna och den smarta specialiseringen inom skog, vatten, stål och gruva står för 55 procent av den bruttoregionalprodukten (BRP). Det handlar huvudsakligen om 8 stora företag. Den offentliga sektorn skola, vård och omsorg står för 40 procent av BRP.

-Det innebär att övriga näringar som turism, livsmedel, rymd och annat står för 5 procent av BRP. Men för det har vi 90 procent av företagen. Vi måste differentiera arbetsmarknaden och stärka dessa övriga näringar, sade Stina Nordkvist.

Fyra arbetspaket

Projektet innehåller fyra arbetspaket som ska arbeta med den gröna utmaningen. Det handlar om attraktion, kompetens, fysisk planering och energi.

-Budgeten för projektet är 60 miljoner kronor i Norrbotten och ett likadant i Västerbotten för 52 miljoner, sade Stina Nordkvist.

Stort intresse

Det finns stort intresse för de norra regionerna.

-Vi har inga problem att attrahera folk. Men det faller på att vi inte har tillräckligt till exempel av bostäder, sade Stina Nordkvist.

Samverkan

Resultatet är att projektet gått från att prata samverkan till att bli samverkan på en mässa i Holland.

-Vi har bristyrken i allt. Men vi måste skynda långsamt och vara listiga, säger sade Stina Nordkvist.

-Från krympande till växande kommuner. Nu vet vi hur vi ska agera om en polsk elektriker ringer en fredag eftermiddag till en av kommunernas växel på engelska och frågar om det finns jobb någonstans i Sverige, säger sade Stina Nordkvist.

Kent Lidman