Nyheter 20.06.2022 Paula Mikkola
-Det nya Interreg Aurora är ett mästerverk av gränsöverskridande samarbete. Det sade Iiris Mäntyranta projektdirektör vid Interreg Nord, när hon tillsammans med Ian Jawahir, norsk projektdirektör vid Interreg Nord, presenterade Interreg Aurora vid konferensen i Skellefteå.

.Interreg Aurora är en del av EU:s sammanhållningspolitik. Det godkändes sista maj som första Interreg-progran under den nuvarande programperioden 2021-2027.

-Det är en glädjens dag för alla oss som jobbat hårt sedan 2020 med detta program, sade Iiris Mäntyranta.

Två tidigare program

Interreg Aurora är en sammansmältning av två tidigare geografiska programområden. Nämligen Interreg Nord och Interreg Botnia Atlantica.

-Det har varit en stor utmaning för oss att få ihop två program till ett. Dessutom har vi haft coronapandemin att ta hänsyn till och många av våra möten har därför varit digitala, säger Iiris Mäntyranta.

Nordiskt samarbete

Ian Jawahir framhåller att programmen är viktiga för det nordiska samarbetet.

-För Norge som står utanför EU är detta ett viktigt program. Det handlar om ett ekonomisk, socialt och miljömässigt samarbete. Det är ofta små aktörer i lokala samhällen som samarbetar och utbyter kunskaper och erfarenheter. Man kan se Aurora som ett ramverk för gränsöverskridande samarbete, sade han.

-Det finns mycket kunskap i Norge och Norge är en viktig del av gränssamarbete, sade Iiris Mäntyranta.

Prioriterade områden

Det nya interregprogrammet Aurora har en budget på över 157 miljoner euro och ska verka under åren 2021-2027. Pengarna ska användas för att utveckla innovation, företagande och klimatomställningar. Dessa åtta områden är prioriterade:

 • Hållbar utveckling av teknik och affärer genom gränsöverskridande forskning och innovation
 • Öka tillväxten och konkurrenskraften i hela regionens små och medelstora företag
 • Anpassning till, begränsning och riskhantering samt uppföljning av klimatförändringar
 • Gränsöverskridande förvaltning av naturresurser
 • Multimodala, klimatsmarta, harmoniserade transportsystem
 • Utbildning och livslångt lärande för ökad konkurrenskraft på den gemensamma arbetsmarknaden
 • Gränsöverskridande kultur och turism
 • Minska gränshindren för att förbättra samverkan

Större programområde

Det geografiska området är området för de tidigare programmen Interreg Nord och Interreg Botnia- Atlantica. Det gäller:

 • i Finland; landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten,

Österbotten och Södra Österbotten

 • i Sverige; Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands regioner
 • i Norge, Troms och Finnmark, Nordland fylken
 • i Sápmi; Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Lappland från Finland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Idre Sameby i Dalarna från Sverige; samt Troms och Finnmark, Nordland, Tröndelag och Elgå Reinbeitedistrikt från Norge.

 Kent Lidman