Nyheter 13.09.2019 Paula Mikkola
-Vi arbetar för att utveckla Lyngenfjorden som ett bärkraftigt resemål. Vi satsar på att locka fler att komma och cykla i vår vackra natur. Det sade Marie Kr. Angelsen, Visit Lygenfjord, när hon medverkade vid Tornedalsrådets seminarium om turism i Haparanda, och berättade om turismen i norra Norge.

Visit Lyngenfjord är en turistorganisation för kommunerna runt Lyngenfjorden i Nordtroms. Organisationen startade 2013 och ägs av Lyngen, Storfjord och Kåfjord kommuner. Visit Lyngenfjord ska utveckla, marknadsföra och sälja resetjänster till turistaktörer runt Lyngenfjorden.

 Sysselsätter över 300

-Det finns 15 000 innevånare inom vårt område. Vi har 145 000 gästnätter på ett år och 1440 sängplatser för besökare. Vi har 100 reseaktörer som omsätter 19 miljoner euro per år. Reselivsbranschen sysselsätter 333 anställda i området, berättade Marie Kr. Angelsen.

 Tre kontor

Visit Lyngenfjord har kontor i Skibotn, Olderdalen och Lyngseidet.

-Vi representerar 59 turistföretag då det gäller utveckling, marknadsföring och försäljning, sade Marie Kr Angelsen.

 Bokar online

Då det gäller försäljning arbetar man med online-bokning, kontorsbokningar och paketering av turistresor.

-Vi arbetar via webben, pressresor, sociala medier och olika former av broschyrer, berättar Marie Kr Angelsen.

 Norrskensturister

Vist Lyngenfjord arbetar mycket med att utveckla turismen i området.

-Det handlar om en hållbar turism som tar hänsyn till klimatmålen. Vi har många turister som kommer till vårt område för att uppleva norrskenet, sade Marie Kr Angelsen.

 Cykelturister och toppturer

Man jobbar med att paketera resor inom olika områden.

-Vi arbetar med cykelturism, med kryssningar och med toppturer som är säkerhetsklassade. Vi erbjuder också paket inriktade mot lokalmat och Gröna nyckel-certifiering samt med lokal kultur av olika slag, sade Marie Kr Angelsen.

 Arctic Trip

Visit Lyngenfjord planerar för ett nytt samarbetsprojekt med andra kommuner kallat ”Arctic Trip”.

-Det är ett samarbete mellan kommuner där man kan åka längs Norrskensvägen via Kilpisjärvi till Skibotn, sade Marie Kr Angelsen.

 Kompetensbrist

Liksom inom många andra branscher är kompetensbristen ett problem för turismen I Nordnorge.

-Vi har svårt att få tag på kunniga lokala guider som känner till området. Det är också svårt att hitta personal till många andra yrken inom turistnäringen, sade Marie Kr Angelsen.