Nyheter 17.10.2022 Paula Mikkola
-Avgifter och momsdeponering vid den norska gränsen är ett stort gränshinderproblem. Det sade Ami Avellan, ägare av det samiska företaget Ami Avellan Jewellery i Enare, Finland, när hon medverkade vid Framtidsforumet i Tromsö.

Hennes företag gör silversmycken med design inspirerad av den arktiska naturen. Hon har kunder över hela Nordkalotten.

Deponerar pengar

Norska regler gör att hon måste deponera en viss summa pengar när hon för sina smycken över gränsen till Norge.

-Det kan vara stora summor för mig. Enligt reglerna ska jag få tillbaka pengarna efter några veckor när jag fört mina produkter tillbaka till Finland igen. Men i verkligheten kan det ta upp till över ett halvår eller till och med ett år innan jag får tillbaka pengarna och det ställer till stora problem för mitt företag, säger Ami Avellan.

Dyra frakter

Ett annat gränsproblem är dyra frakter.

-Det kan vara billigt inom landet, men ska jag transportera ett smycke till en kund över gränsen kan det vara enklare och billigare för mig att köra själv hela vägen med smycket än att skicka det via fraktföretag, säger Ami Avellan.

Svårt med kontanter

Ytterligare ett problem är att få kontakter i gränsområdena.

-Bankomaterna fungerar inte alltid över gränserna så att jag kan få betalat i en annan nordisk valuta. Jag kan ha över 530 kilometer till närmaste bankuttag, säger Ami Avellan.

Gränstjänsten viktig för samer

Runar Myrnes Balto, sametingsråd i det norska sametinget, berättade hur viktigt Gränstjänstens verksamhet är för det samiska samhället.

-Sametinget har uttalat sitt stöd för Gränstjänstens verksamhet. Vi ställer oss bakom en ökad finansiering av verksamheten för att den är så viktig för det samiska samhället, sade Runar Myrnes Balto.

 

Brist på information

Han visade hur omfattande det samiska samhället är i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

-Samerna finns i fyra länder och vi följer inga statsgränser. Inom Sapmi talas tio olika samiska språk, sade Runar Myrnes Balto.

Det största gränshinderproblemet för samerna är brist på information.

-Vi behöver mycket mer samisk information eftersom vi verkar över alla gränserna, sade Runar Myrnes Balto.

Covid svårt för samerna

Covidpandemin stängde gränserna och ställde till stora problem för samerna.

-Den gränsöverskridande renskötseln och mycket annat samiskt liv stoppades. Det var svårt att få information på samiska om vilka regler som gällde och det saknades en gemensam strategi och hantering i de nordiska länderna, sade Runar Myrnes Balto.

Momsdeponering

Ett stort problem för samerna är deponering av moms när man för hantverk och slöjdprodukter över till Norge. Det som Ami Avellan tar upp i början av denna artikel.

-Det kräver ändringar i mervärdeslagen och en annan praxis för marknadsförsäljning.  Det borde finnas möjlighet att självdeklarera sina produkter och inte betala mervärde för varor som bara förs över gränsen för försäljning, sade Runar Myrnes Balto.

Skatt i två länder

Ett annat problem är att gränsgångarna behöver betala skatt i två länder.

-Gränsgångarordningen är en bilateral undantagsregel. I stället borde länderna och kommunerna enas om en ny ordning där skatten fördelas i efterhand som mellan Köpenhamn och Malmö, säger Runar Myrnes Balto.

Fler samiska gränshinder

Han pekade också ut flera andra gränshinder som drabbar samerna särskilt hårt.

*Samiska studenter upplever att de inte får stipendier för studier i ett annat land.

*Samiska terapeuter kan inte arbeta över landsgränserna.

*Oflexibla regler för medicinering av vall- och fårhundar.

*Rovdjursförvaltningarna känner inte till olika rovdjursstammar.

*Svårt att få lagstiftad läkarhjälp i arbetslandet.

*Dålig information om lagar och regler i det andra landet.

Kent Lidman