2021, Nyheter 21.12.2021 Paula Mikkola
Gränshinderrådet får, i samarbete med bland andra Nordkalottens gränstjänst, större möjligheter att med kort varsel samla information och uppmärksamma regeringarna på dom problem som uppstår med den fria rörligheten i Norden i kristider. Det har dom nordiska samarbetsministrarna bestämt.   ­-Jag hoppas det hjälper. Jag drar inte för stora växlar på detta. Vi har försökt få ministrarna att lyssna och det har inte alltid gått så bra. Jag hoppas detta går bättre, säger Sven-Erik Bucht, svensk representant i Gränshinderrådet. 

Coronapandemin har visat att kriser kan vara ett stort problem för den fria rörligheten i Norden. Många gränser har stängts och det har drabbat dom människor som lever och verkar i gränsregionerna. Det har märkts tydligt inte minst i Tornedalen där många inte kunnat ta sig till sina jobb på andra sidan gränsen och inte kunna hälsa på släktingar och vänner. Det har vi berättat om i flera artiklar på vår nyhetssida. 

-Gränsstängningarna har skapat en misstro och misstänksamhet mellan länderna som det tar lång tid att bygga bort, säger Sven-Erik Bucht.

Utökat mandat 

Gränshinderrådet får alltså ett tydligare och utökat mandat att agera vid framtida kriser. 

Förutom att man ska uppmärksamma regeringarna på dom gränsproblem som uppstår, ska Gränshinderrådet också stå till förfogande med sin kunskap. Gränshinderrådet ska samarbeta med dom nordiska och gränsregionala nätverken, bland annat Nordkalottens Gränstjänst, Grensetjänsten Norge-Sverige och Öresunddirekt, samt Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden. Dessutom stärks samarbetet och kontakten med Nordiska rådet i gränshinderarbetet. 

Jobba tillsammans 

Det nya mandaten ska också stärka samarbete mellan Gränshinderrådet och dom nordiska samarbetsministrarna. Från och med nästa år ska man träffas minst en gång per år för dialog och utbyte av erfarenheter. 

-Det är helt avgörande att arbetet för den fria rörligheten sker i smidig samverkan mellan samtliga relevanta aktörer. Alla måste jobba tillsammans för att vi ska nå målen att bli världens mest integrerade och hållbara region 2030, säger Thomas Blomqvist, Finlands minister för nordiskt samarbete och ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2021. 

Barn och ungdomar 

Gränshinderrådet ska också särskilt uppmärksamma barn-, och ungdomars och funktionshindrades situation i det nordiska samarbetet. Man ska bjuda in representanter från Ungdomens Nordiska råd och från Funktionshinderrådet till sina möten. 

-Förutom att vi ska undanröja befintliga gränshinder står vi också inför utmaningen att nya gränshinder uppstår i ny nationell lagstiftning. Vi ska även ha fokus på att minska detta, säger Vibeke Hammer Madsen, Norge, Gränshinderrådets ordförande under 2022. 

Kent Lidman