2021, Nyheter 15.04.2021 Paula Mikkola
-Mobilitet och rörlighet över gränserna handlar om politisk vilja och är möjlig bara man vill. Statistik och kunskap hjälper politikerna att fatta beslut. Det tyckte Bertel Haarder (Venstre), ordförande i Nordiska rådet, när han medverkade vid webbseminariet ”Fri rörlighet i Norden- en sann historia om jobb, pendling och svarta siffror”.

Seminariet hade samlat omkring 160 deltagare från hela Norden. Utgångspunkten var rapporten ”Nordic Cross-border Statistics”, som var resultatet av det nordiska mobilitetsprojektet under 2016-2020. Rapporten finns i följande address:

https://pub.norden.org/nord2021-006/   

Integrerad region

Det är första gången någonsin som man samlat gränsöverskridande statistik för alla dom nordiska länderna. En av projektets uppgifter har varit att ta reda på hur långt från Norden är att bli världens mest integrerade region, som är målet med det nordiska samarbetet. Hur mycket vet vi om människors rörlighet över dom nordiska gränserna?

Samarbetet brutit samman

Bertel Haarder var bekymrad över det som hänt med det nordiska samarbetet under corona-pandemin det senaste året.

-Mycket av det vi byggt upp i det nordiska samarbetet har brutit samman. Det nordiska samarbetet ligger i spillror. Folk som jobbar på olika sidor gränserna kan inte gå till sina jobb. Detta är det verkliga lågvattenmärket i det nordiska samarbete vi byggt upp under så lång tid. Coronapandemin visar hur skör det nordiska samarbetet är och vi måste kämpa för att behålla det, sade han.

Inga gränser

Bertel Haarder har en vision av hur han vill utveckla det nordiska samarbetet.

-Unga människor som växer upp i Norden ska ha fri tillgång till arbetsmarknad och utbildning. Det ska inte finnas några gränser i det avseendet. Det handlar om politisk vilja att styra mot det. Det finns många fördelar för alla med att utveckla det nordiska samarbetet och den fria rörligheten över gränserna, sade han.

Statistik viktig

Bertel Haarder framhöll att gränsöverskridande statistik är ett viktigt instrument för att utveckla det nordiska samarbetet.

-Statistik är mycket värdefull och det handlar inte om att harmonisera utan att lära av varandra. Det är ett viktigt instrument i planeringen då det gäller rörligheten över gränserna. Det handlar om att göra livet enklare. Mobilitet ger flexibilitet, sade han.