Nyheter 02.01.2024 Kent Lidman
-Situationen i Arktis har förändrats på grund av den ryska aggressionen mot Ukraina, bland annat genom Finlands medlemskap i Nato och det kommande svenska medlemskapet. Det är viktigt att Nato är i området och se till att freden bevaras i Arktis, sade Elina Valtonen (Samlingspartiet), ny utrikesminister i Finland, när hon via nätet medverkade vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Elina Valtonen framhöll att utvecklingen i det arktiska området är viktigt ur många synvinklar

-Arktis påverkas mycket av klimatförändringen. Det gäller att fortsätta utveckla välfärden, satsa på en hållbar utveckling och stödja urfolkens rätt i viktiga frågor, sade hon.

Hållbar utveckling

Elina Valtonen framhöll också Arktis roll i den industriella utvecklingen.

-Det handlar om en hållbar turism, om skogsindustrin och en fossilfri produktion. I de avseendena har den norra regionen stora möjligheter, sade hon.

Finsk utrikespolitik

Elina Valtonen menade också att Arktis har en viktig roll i den finska utrikespolitiken.

-Vi har 27 år av arbete i Arktiska rådet. Barentsrådet är viktigt för kontakterna över gränserna. Efter den ryska invasionen av Ukraina har Ryssland uteslutits ur dessa samarbetsorgan, sade hon.

Berömmer insatser

Elina Valtonen berömmer insatserna under det finska ordförandeskapet i Barentsrådet.

-Det har blivit mycket gjort. Efter Rysslands uteslutning på grund av den olagliga invasionen av Ukraina har samarbetet förändrats. Vi ser nu flera nya utmaningar för att utveckla samarbetet. En viktig fråga är att skydda urfolkens rättigheter, sade hon.

Kent Lidman