2018, Nyheter 23.11.2018 Paula Mikkola
Anne Husebekk, rektor vid Norges arktiska universitet, har studerat tillväxten på Nordkalotten. Hon medverkade vid Nordkalottkonferensen i Tromsö under programpunkten ”Bärkraftig tillväxt -Tillväxt från norr 2.0”

 

Ann  Husebekk tog upp  tillväxten inom fyra områden:

*Förnybar energi

*Grönare gruvdrift

*Reseliv och turism

*Is och kyla-teknik i kallt klimat.

 Gemensamma villkor på Nordkalotten

Dessutom finns det en del nya områden att studera då det gäller hur Nordkalotten ska utvecklas.

Det gäller att man går mot gemensamma ramvillkor och lagar/regler, gemensam arbetsmarknad, gemensamma transportlösningar och en gemensam röst i arktiska rådet.

Förnybar energi

Då det gäller förnybar energi så går Norge mot en ny tid när olja och gas ska ersättas med annan energi.

-Det blir större krav i Norge på förnybar energi som vindkraft och solkraft. Norge får lära sig av Finland och Sverige efter att oljeproduktionen upphört, sade Anne Husebekk.

Stor kopparfyndighet

Beträffande gruvdrift så diskuteras nu om och hur man ska utvinna en stor kopparfyndighet i närheten av Hammerfest.

-Det är en av världens största kopparfyndigheter. Man ska utreda konsekvenserna av en sjödeponering av koppar. En bärkraftig gruvdrift måste ha bra miljömässiga lösningar för deponeringar och även ta hänsyn till hur den samiska näringen påverkas, sade Anne Husebekk.

Turismen växer

Turism och reseliv håller på att bli en av dom stora näringarna på Nordkalotten.

-Det kommer fler och fler turister hit. Vi behöver en gemensam arktisk portal för dom tre länderna på Nordkalotten. Turismen omsätter stora pengar och har ökat med 30 procent sedan 2008. Många fler kommer och dom stannar längre och vi måste utveckla en hållbar turistnäring, sade Anne Husebekk.

Teknik i kallt klimat

Då det gäller kylan och teknik i kallt klimat så samarbetar universiteten och högskolorna på Nordkalotten inom olika branschområden

-Det handlar om att bygga upp kompetensen till exempel om byggande i kallt klimat, om vindkraft under vintern, och utveckla den teknik vi har för kyla och kallt klimat. Vi har ett centrum utanför Tromsö då det gäller att bygga hus i kallt klimat, sade Anne Husebekk.

Gemensam röst på Nordkalotten

Hur ska man då kunna samarbeta inom dessa områden?

-Det nordiska samarbetet måste få ett bättre och mer gemensamt regelverk som minskar gränshindren. Vi har flera lyckade forskningsprojekt mellan dom fem universiteten på Nordkalotten och forskningsprogram tillsammans med EU. Vi måste få bättre gemensamma transportplaner och en gemensam stämma i arktiska sammanhang. Allra viktigast för en stabil utveckling är att allt fler människor bor här, sade Anne Husebekk.

Större samisk inflytande

Silje Muotka från Sametinget i Norge anser att samerna måste få ett större inflytande över satsningar på Nordkalotten.

-Budskapet från mig är att vi samer är här och vi kommer att fortsätta att vara här. Gruvprojekten är oftast inte förenliga med att vi ska kunna bevara vår kultur och näring. Regeringarna i Norge, Sverige och Finland måste ge samerna full insyn när det gäller projekt som nya gruvor och nya järnvägsbyggen. Både sjödeponeringen vid Hammerfest och ett järnvägsbygge till Kirkenes påverkar vår kultur mycket, sade Silje Muotka.

 

Många samer

Det finns många samer runt om på Nordkalotten.

-Tromsö är ett mångkulturellt samhälle med folk från 140 nationer. Här bor också 1400 samer och vi vill att det ska synas till exempel med samiska gatunamn. Vi är för en bärkraftig näringslivsutveckling men det får inte förstöra samiska områden, sade Silje Muotka.

Hon tycker att det är viktigt att turister som kommer hit får rätt uppfattning om samisk kultur.

-Kultur ger nya insikter och öppnar våra hjärtan. Vi vill inte att vår kultur ska uppfattas fel av turisterna. Det är ofta en förenklad bild av vår kultur, sade Silje Muotka.

Grön industripark

Mo industripark i Mo i Rana är en av dom största industriparkerna som satsar på grön tillväxt.

-Vi är Nordnorges största industripark med 108 företag och vår vision är en grön industripark i världsklass, sade Tonje Nermark, kommunikationschef vid Mo Industripark.

Det finns 2400 jobb i Mo Industripark som tillsammans omsätter drygt 7 miljarder norska kronor.

-Vi har 20 procent av exporten från Nordnorge. Vi är viktig för hela Nordkalotten och en bra infrastruktur är nyckeln till en framtida tillväxt, sade Tonje Nermark.

 

Gränsöverskridande transporter

I industriparken finns företag som arbetar med mineraler, stål, skog, olja/gas, IT och fiske.

-Det är viktigt för oss med gränsöverskridande transporter till sjöss, på järnväg och väg. Vi fokuserar på miljövänliga och effektiva energilösningar och transporter, sade Tonje Nermark.

Mo Industripark jobbar också med att minska utsläppen.

-Vår vision är noll avfall, noll utsläpp och full digitalisering. Vi satsar på att bygga upp egna datacentraler för datalagring. All vår verksamhet riktas mot hållbarhet och grön tillväxt, sade Tonje Nermark.