2022, Nyheter 13.01.2022 Paula Mikkola
-Det gränsregionala samarbetet är kärnan i de nordiska regeringars vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region 2030. Det sade Thomas Blomqvist (SFP), finländsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, när han medverkade vid Gränsregionalt forum i Uleåborg.

Gränsregionalt forum hade samlat ett trettiotal deltagare från hela Norden, från dom tretton gränskommittéer som till stor del finansieras av Nordiska ministerrådet. Konferensen arrangerades av Bothnian Arc (Bottenviksbågen), Nordiska ministerrådet och Uleåborgs stad.

Under 2021 var Finland ordförande i Nordiska ministerrådet för att 2022 överlämna ordförandeskapet till Norge. Grundtemat i det finska ordförandeskapet var ”Tillsammans är vi starkare”.

-Här fyller arbetet i gränskommittéerna en mycket viktig funktion, Det handlar om att underlätta den fria rörligheten som är oumbärlig i Norden. Det handlar då om att ta bort och minska gränshinder. Nordiska gränstjänster lanserade även nyligen en ny digital app där man enkelt kan gå in och rapportera gränshinder och sedan följa hur dom löses. Det är ett exempel på hur man arbetar för att öka den fria rörligheten över gränserna i Norden, sade Thomas Blomqvist.

Vardagssamarbete

Han framhöll att det är viktigt att ta tillvara det gränsöverskridande vardagssamarbetet i det nordiska arbetet.

-Det är i många gränstrakter en naturlig del av vardagen att umgås, arbeta och uträtta ärenden över gränsen. Det är det vi menar med ett integrerat, socialt hållbart Norden och med en kulturell mångfald. Det skapar tillväxt i gränsregionerna för både företag och människor, sade Thomas Blomqvist.

Lyssna på gränsregionerna

Han tycker också att man måste lyssna mer på gränskommittéerna och dom som bor och verkar i gränsregionerna. Det har visat sig inte minst under coronapandemin.

-Dom har värdefull erfarenhet som vi måste ta del av. Vi lyssnade för lite under coronapandemin.  Vi har nu flera olika projekt igång som arbetar och samlar in erfarenheter och ska ge oss lärdomar inför kommande liknande situationer i framtiden. I det arbetet ska vi främja det gränsregionala samarbetet, sade Thomas Blomqvist.

Tilliten skadad

Han erkände att tilliten mellan folken i gränsregionerna skadats under coronapandemins gränsstängningar.

-Därför är det nu en stor utmaning att hitta tillbaka till tilliten. Det handlar om tillit till människor, myndigheter och beslutsfattare. Vi måste alla vara lyhörda för vad människorna i gränsregionerna tycker i dom frågorna. Vi måste hitta lösningar från gränsregionerna som folket i gränsregionerna vill ha, sade Thomas Blomqvist.

Kent Lidman