2019, Nyheter 02.12.2019 Paula Mikkola
-Det är mycket som händer i omvärlden som gör att Sverige och Finland kommit närmare varandra. Det är till exempel Brexit, sanktionerna mot Ryssland och en amerikansk president som inte delar många av våra värderingar. Det sade Kjell Skoglund vid Finsk-svenska handelskammaren, när han medverkade vid Nordkalottens Gränstjänsts seminarium ”Gränsöverskridande företagsverksamhet” i Haparanda.

Kjell Skoglund konstaterade att nordiskt samarbete är viktigt för den nya finska regeringen.

-I regeringsförklaringen nämns nordiskt samarbete 38 gånger och Sverige är mycket viktigt för Finland. För oss i Finland är det lätt att jobba med Sverige. Svenskarna älskar oss, sade han.

Exporterar till Sverige

Många finska företag exporterar sina produkter till Sverige.

-Sverige är första exportland för många små-, och medelstora finska företag. Det är lätt att samarbeta över gränsen. Svenskarna kanske upplever oss som ”heta på gröten” medan vi i Finland tycker att svenskarna tänker en gång för mycket, sade Kjell Skoglund.

 Språkproblem

Det finns dock en del problem i samarbetet mellan företag och kunder över den svensk-finska gränsen.

-Ett problem är olika gränshinder. Ett annat kan vara språket. Men det ska inte vara viktigt vilket språk, man använder i affärer. Vi kan få hjälp med översättningen eller så använder vi engelska, sade Kjell Skoglund.

 Ökat intresse

Den Finsk-svenska handelskammaren har 720 medlemmar, 40 procent i Sverige och 60 procent i Finland.

-Intresset har ökat mycket och vi har fördubblat vårt medlemsantal under dom senaste åren. Exporten till Norge, till exempel, är bara en tiondel av vår export till Sverige. Vi har också startat ett försvarssamarbete med Sverige. Det behövs många plattformar för samarbete där vi kan träffas och lära av varandra, sade Kjell Skoglund.

 Sverige lär av Finland

Han framhåller att Sverige också har mycket att lära av Finland.

-Vi har vår effektiva polis och vi har ett skolsystem som Sverige har mycket att lära av, sade Kjell Skoglund.

 Det finns många finska företag som verkar i Sverige.

-Speciellt inom byggbranschen, till exempel i Gällivare och Kiruna. Vi har också företag inom hälsoteknologi i Sverige och Finland har många innovativa företag som verkar i Sverige, sade Kjell Skoglund.

 Finsk innovation

Lars Hagebris, vid Business Finland i Stockholm, berättade framgångssagan om den finska innovationen.

-Finland är det tredje mest innovativa landet i världen. Vi har en hög utbildningsnivå och 46 procent av alla investeringar i Norden sker i Finland, sade han.

 Det är många unga som startar företag i Finland.

-Vi har nästa generationens gröna entreprenörer i Finland. Vi har också många stora nordiska bolag som till exempel Nokia, Neste Oy och Kesko Oy, sade Lars Hagebris.

 Norge framtida exportland

Då det gäller dom finska små-, och medelstora företagen går över 50 procent av deras export till Sverige. Därefter exporterar företagen mest till Tyskland, Ryssland och Norge.

-Då det gäller framtida planerade exportsatsningar ligger Norge högst på listan tillsammans med USA och därefter kommer Frankrike och Tyskland, säger Lars Hagebris.