Nyheter 07.11.2019 Paula Mikkola
Den nya Sidenvägen öppnar stora möjligheter för interkontinentala transporter från och till Nordkalotten. Två av knutpunkterna längs vägen är Narvik i Nordnorge och Kouvola i södra Finland. Representanter för båda medverkade vid konferensen ”On the Border” i Torneå. -Sidenvägen kopplar ihop transporter till USA med transporter Asien. Och mitt emellan ligger vi i Narvik, sade Ragnar Krogstad, utvecklingsdirektör vid Narviks hamn.

Han ser Barentsregion som Europas industriella kornbod.

-Här finns olja och gas, sjömat, skogsindustri, gruvindustri och jordartsmetaller. Samtidigt ökar vi också den fossilfria energiproduktionen, sade Ragnar Krogstad.

 Tre järnvägsknutpunkter

Han framhöll att det finns tre järnvägsknutpunkter för Sidenvägen i norra Europa.

-Det är Narvik i Norge, Haparanda i Sverige och Kouvola i Finland. Via dessa knutpunkter kan vi transportera gods till Xi´an, den kinesiska järnvägsknutpunkten, sade Ragnar Krogstad.

 Hållbara transportmöjligheter

I Narvik finns hållbara transportmöjligheter.

-Vi har elektrifierad järnväg, en naturhamn som är isfri åren runt och möjligheter till att dockning av järnväg på båt. Med ett eltåg kommer godset 900 kilometer med ett utsläpp av ett kilo koldioxid. sade Ragnar Krogstad.

 Malmtransporter

Det finns också många stora kunder som transporterar gods via Narviks hamn.

-Bland annat LKAB och Kaunis iron vars malmtransporter går från Narvik tull USA och Kanada och andra hamnar i värden. Vi planerar nya terminaler för bland annat sjömat och mineraler, sade Ragnar Krogstad.

 Planerade utbyggnader

Det finns också planer på utbyggnader längs den nordliga järnvägen.

-I det korta perspektivet behövs dubbelspår mellan Kiruna och Narvik och en förlängning av Norrbotniabanan. På lite längre sikt dubbelspår mellan Kiruna och Luleå och på ännu längre sikt järnväg mellan Svappavaara och Kolahalvön, sade Ragnar Krogstad.

 Största rangerbangården

Simo Päivinen är utvecklingsdirektör vid Kouvola Innovation. Det ägs av Kouvola kommun och arbetar för fler boende och besökare till Kouvola, en cirkulär ekonomi och att utveckla Kouvola som en järnvägsknutpunkt längs Sidenvägen.

– Kouvola har Finlands största rangerbangård, har sin huvudsakliga trafik österifrån, har nära till hamnen i Kotka och är rankad som det bästa logistikcentret i Norden, sade Simo Päivinen.

Kouvola har också Finlands enda järnvägs-, och vägterminal längs TEN-core network (Trans European Network Transport), en interkontinental transportkorridor.

Kina satsar

Kouvola öppnade som en järnvägsknutpunkt längs Sidenvägen 2017.

-En järnvägstransport mellan Kouvola och Xi´an tar mellan 12 och 14 dagar. Kina satsar nu stor på att öka handeln med Europa. Satsningen berör 150 länder och Kouvola är den nordiska knutpunkten för denna nordiska Sidenväg, sade Simo Päivinen.

Kortaste vägen

Kouvola har många fördelar som nordisk knutpunkt för Sidenvägen.

-Vi har den kortaste vägen från EU till Kina, via Ryssland och Kazakhstan. Den finsk-ryska gränsen är den enda gränsen mellan EU och Ryssland som har fulla digitala möjligheter och standardiserade förtullningar. Den nordiska exporten till Kina går huvudsakligen på tåg i båda riktningarna. Ett tåg kan vara 800 meter långt och tar då betydligt mer gods än att transporter på lastbilar, sade Simo Päivinen.