Nyheter 02.11.2023 Kent Lidman
-Vi möter ett nytt geopolitiskt landskap efter den ryska aggressionen mot Ukraina och Finland har en lång gräns mot Ryssland. Det påverkar transportkorridorerna över gränserna i Norden och de Baltiska länderna. Det sade Catherine Trautmann, EU:s koordinator för TEN-T (Trans-European Transport network) Nordsjön och Baltiska korridoren, när hon medverkade vid det Nordeuropeiska transportforumet (ENTF) i Uleåborg.

Transportforumet hade samlat ett hundratal deltagare främst från Sverige och Finland, men även från andra europeiska länder. Det var politiker och andra beslutsfattare, trafikexperter, regionala intressenter och representanter från näringslivet i EU.

Transportsystem

Arrangörer var den svensk-finska Bothnian Arc, Norra Österbottens region och Uleåborgs stad. Forumet avslutade ett svensk-finskt gränslöst samarbetsprojekt runt Bottenviken. Bothnian Arc har tagit fram en gemensam vision och mål för transportsystemen i området.

-Vi lever i en tid av förändringar och utmaningar. Då är det särskilt viktigt med nordiskt samarbete. Tillsammans är vi starka, sade Seppo Määttä, stadsdirektör i Uleåborg.

Bra infrastruktur

Bottenviksbågen betonar att man ligger i hjärtat av den gröna omställningen i norr. Daniel Smirat, ordförande i Bothnian Arc och ordförande i kommunfullmäktige i Luleå, betonande vikten av bra och utbyggd infrastruktur i området.

-Vi har en befolkning på cirka 700 000 människor i området och ett omfattande näringsliv som behöver bra och fungerande infrastruktur, sade han.

Arbetar tillsammans

Catherine Trautmann har under många år arbetat i den högsta ledningen i Frankrike och EU. Hon har tidigare bland annat varit fransk kulturminister och suttit i Europaparlamentet. Nu arbetar hon som EU-koordinator för den Europeiska TEN-T samverkan mellan transportkorridorer i Nordsjön och Baltikum

– Vi arbetar tillsammans inom EU med en god atmosfär och ömsesidigt förtroende mellan länderna. Sverige, Finland och Norden är mycket viktiga samarbetspartners när det gäller transporter. Det är ett samarbete över gränserna alla dagar på året, sade Catherine Trautmann.

Satsas miljarder

Det investeras miljarder för att utveckla transportkorridorerna i norr.

-Det handlar också om ekonomisk tillväxt och säkerhet i Europa oavsett om transporterna sker med tåg, på lastbil eller till sjöss, sade Catherine Trautmann.

Agera nu

Hon framhåller att man ska satsa nu när det gäller transporter och infrastruktur.

-Mitt och EU:s budskap är att det är dags att agera nu. Jag kommer tillbaka hit om era gränsöverskridande projekt, säger Catherine Trautmann.

Samarbete viktigt

Hon betonade vikten av samarbete.

-Vi behöver samarbete med alla områden och städer i Europa. Vi behöver lokalt samarbete och vi behöver samarbete med våra grannar. Våra nätverk har tidigare byggt på att samarbeta med Ryssland men nu är Ryssland borta för lång tid framöver, sade Catherine Trautmann.

Kent Lidman