Nyheter 26.01.2024 Kent Lidman
Nordkalottrådet har under två dagar haft sitt vårmöte 2024 i Narvik. Under mötet diskuterades många viktiga frågor som berör det gränsöverskridande nordiska samarbetet på Nordkalotten, i norra Sverige, Finland och Norge. En av frågorna var Nordkalottrådets framtid både organisatoriskt och hur verksamheten ska finansieras

Med anledning av det antog Nordkalottrådet följande uttalande:

Till de regionala politiska ledarna i Norrbotten, Lappland, Nordland, Troms och Finnmark 

Uttalandet från Nordkalottrådets möte d. 24-25 januari 2024 i Narvik  

 Nya samarbetsstrukturer norr i Norden 

 Nordkalottrådets historia går tillbaka till grundandet av Nordkalottkommitteen 1967. Tidigare, under 1966, hade Nordiska Rådet rekommenderat ett regionalpolitiskt samarbete på Nordkalotten och bett regeringarna i Finland, Sverige och Norge att kartlägga möjligheterna för ekonomiskt samarbete på Nordkalotten. 

  Nordkalottrådet är sedan dess ett viktigt nätverk för det nordiska samarbetet i norr. Efter etableringen av Barentssamarbete 1993, har Nordkalottrådets verksamhet förändrats. Stödet från Nordiska Ministerrådet har minskat betydligt under en lång period. Nordkalottrådets roll som en regional utvecklingsaktör har därför försvagats under flera år.    

Dagens geopolitiska situation innebär att ett starkt samarbete i  norra Norden är viktigare än någonsin. Det gäller inom många viktiga samhällssektorer, till exempel försvars- och säkerhetspolitik, näringslivsutveckling, kraftförsörjning, bosättning och demografi. 

  Nordkalottrådet önskar därför initiera en process för att diskutera hur det regionala samarbetet i norra Norden ska organiseras på bästa möjliga sätt, och vad som bör syftet med det regionala samarbetet. Samlade erfarenheter av det regionala Barents-samarbetet, NSPA-samarbetet (Northern Sparsely Populated Areas) och samarbetet i de olika Interreg-programmen bör ingå i denna process.   

  Nordkalottrådet har idag ansvaret för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge. Det är viktigt att  driften av Gränstjänsten säkras framöver, oavsett vilken modell det blir för regionernas samarbete i framtiden. 

 Narvik 25. januari 2024

 Nordkalottrådet

Vi återkommer under följande veckor med fler artiklar från Nordkalottrådets möte i Narvik.